Phantasy Star Online 2 The Animation

shuud uzeh, tatah, vzeh, шууд үзэх, татах,PSO2 The Animation

Товч танилцуулга:

Ицуки бол Сейга академийн 2ангийн сурагч тэрээр бусадаас ялгаатайн Тэр онлайн тоглоом тоглож үзээгүй.Нэгэн өдөр тэрнийг 3 ангий Сурагчдын зөвлөлийн Дарга Рина Изуми дуудан тэрнийг Сурагчдын зөвлөлийн Дэд дарга болох ба тэрнийг анхны Ажил бол ПСО2(Phantasy Star Online 2)тоглож тэрнийг тухай илтгэл бичих Ажил өгнө тэгээд цааш юу болохыг үзнэ үү.
  • Гарч эхэлсэн: 2016-01-08
  • Дууссан огноо: 2015-04-01
  • Ангийн тоо: 12
  • Төрөл: Action, Game, School, Sci-Fi
  • Насны ангилал: PG-13
  • Орчуулга: Kenzo