Bleach: Fade to Black

shuud uzeh, tatah, vzeh, шууд үзэх, татах

Товч танилцуулга:

Үл мэдэгдэх сүсний хүч Сүнсний ниймгэмлэгт мэдрэгдсэнээр түр зуурийн сүйрэл авчирах ба тэр сүйрлээр Күчики Рукиа-г хулгайлах болно.Энэ үед Ичиго сонин зүйл мэдрэсэнээр Урахара Кисүкэ түүнийг Сүнсний нийгэмлэгрүү явуулхад тэд бүгд дайсан болсоноор үйл явдал эхлэх болно.
  • Гарч эхэлсэн: 2008-12-13
  • Дууссан огноо: 2008-12-13
  • Ангийн тоо: 1
  • Төрөл: Action, Comedy, Shounen, Super Power, Supernatural
  • Насны ангилал: PG-13
  • Орчуулга: Animax

Танилцуулга видео:


Үзэх: